Gmina Dygowo

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

INFORMACJE NA GORĄCO

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Dygowo podjął decyzję o ograniczeniu pracy kadry urzędniczej oraz o wyłączeniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów.

  • W Urzędzie Gminy i GOPS sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

  • Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu,

  • Odwołuje się również dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie ul Kołobrzeska 28

Nr telefonu do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00:

  • Urząd Gminy - tel. 94 35 84 19494 35 84 195

  • GOPS - tel. 94 35 84 558

PODZIĘKOWANIE

Nie po raz pierwszy przekonujemy się, że ludzie zgromadzeni w Ochotniczych Strażach Pożarnych mają wielkie serca, są odważni i gotowi nieść pomoc w każdych okolicznościach. Chciałbym w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Gminy Dygowo, podziękować strażakom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie pakietów z maseczkami, za sprawne przeprowadzenie akcji dostarczenia maseczek do mieszkańców gminy. Bardzo Wam dziękujemy.

Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk


Drodzy mieszkańcy Gminy Dygowo


Wszyscy wiemy jakie należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby chronić się przez zarażeniem koronawirusem. Aby wspomóc Państwa w tej kwestii, Gmina zakupiła maseczki ochronne dla mieszkańców, po jednej maseczce dla każdego mieszkańca. Zdaję sobie sprawę, że to kropla w morzu potrzeb, jednak takie mamy obecnie możliwości.


Szanowni Państwo w ciągu najbliższych dni poprzez naszych strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, zostaną dostarczone, do każdego gospodarstwa domowego, pakiety z maseczkami. Strażacy będą zachowywali wszelkie zasady bezpieczeństwa. Również Państwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i ułatwienie strażakom bezdotykowe przekazanie pakietów np. wystawianie reklamówek. Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Dygowie za współfinansowanie tej akcji.


Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk


Szanowni Państwo

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i koniecznością ograniczenia spotkań indywidualnych do niezbędnego minimum informujemy, że w sytuacjach trudnych, wymagających wsparcia psycholog, terapeuta rodzinny oraz terapeuta ds. uzależnień nadal mogą być do Państwa dyspozycji. Konsultacje mogą być prowadzone telefonicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub w wyjątkowych sprawach – osobiście.

Kontakt telefoniczny do GOPS: 94 35 84 558 oraz 696 581 957


Przypominamy również, że pod wyżej wymienionym telefonami osoby niepełnosprawne, starsze lub samotne mogą uzyskać pomoc przy zakupach, załatwianiu recept i wykupie leków oraz inną dostosowaną do potrzeb pomoc.

Wójt Gminy Dygowo


DRODZY MIESZKAŃCY

W związku działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informujemy, że Wójt Gminy Dygowo podjął decyzję o zawieszeniu, pracy świetlic wiejskich i bibliotek.


W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczać wizyty w Urzędzie Gminy i GOPS. Obie instytucje cały czas pracują i służą Państwu pomocą, ale bardzo prosimy o zminimalizowanie kontaktów osobistych na rzecz telefonów, e-mail, ewentualnie korespondencji pocztowej.


Wykaz telefonów i e-mail:


Od poniedziałku 16.03.2020 r., do 25.03.2020 szkoły i przedszkola będą nieczynne.

Zwracamy się do Państwa również z prośbą o kontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i przekazywanie informacji o osobach samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy.


Dane kontaktowe:

  • tel.: 94 35 84 469
  • tel.: 94 35 84 558
  • tel.: 94 35 48 568
  • e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PO KLIKNIĘCIU W PLAKAT


CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

GMINA DYGOWO leży w północno - zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi, z których utworzono 17 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji w Dygowie, Urząd Pocztowy, dwa Ośrodki Zdrowia, dwa Domy Pomocy Społecznej, Apteka, punkt apteczny, 2 parafie rzymskokatolickie z kościołami filialnymi, oraz ponad 260 prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo.


Położenie Dygowa w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo - sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwość rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie. Do terenów szczególnie chronionych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień. Na terenie gminy znajduje się mnóstwo ciekawych zabytków, zarówno sakralnych jak i świeckich, m.in. zespoły parkowo - pałacowe w Kłopotowie, Skoczowie, Pustarach i Włościborzu.


Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi. Rozwój funkcji agroturystycznej w gminie Dygowo może stać się alternatywą dla lubiących spokój i ciszę, z dala od zgiełku miast. Agroturystyka to wczasy z rechotem żab, śpiewem ptaków, widokiem krowy, konia w tle i klekotem bociana. Serdeczność, gościnność i czas jaki poświęcają turystom gospodarze sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych, liczne stanowiska archeologiczne, osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza, do których prowadzi oznakowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak rowerowy "Śladami historii ziemi dygowskiej".


Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza ParsętyTytuł projektu: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty