Gmina Dygowo

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Życzenia - Europejski Dzień Seniora

INFORMACJE NA GORĄCO

W najbliższą środę 21 października PSZOK będzie nieczynny.


Świetlice wiejskie i siłownie na terenie gminy Dygowo od 19.10.2020 r.

nieczynne do odwołania.


OBSŁUGA INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY I GOPS

W związku znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Dygowo podjął decyzję o wyłączeniu, od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, bezpośredniej obsługi interesantów.

  • W Urzędzie Gminy i GOPS sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną.
  • Korespondencję można zostawić w skrzynkach na korespondencję umieszczonych przed wejściami do budynków.
  • Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Nr telefonu do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

  • Urząd Gminy: 94 35 84 194 | 94 35 84 195
  • GOPS: 94 35 84 558 | 94 35 84 469

Uwaga od 10 października żółta strefa w całym kraju

Najważniejsze zasady w żółtej strefie to m.in.: obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych będzie należało zachować bezpieczną odległość - na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Ponadto lokale w strefie czerwonej będą mogły być otwarte w określonych godzinach - od 6:00 do 22:00.

Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą obowiązywać od 17 października.

Od 10 października w przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne będą mogły odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2020 r. konsultacje psychologiczne z Panią Agnieszką Janek odbywać się będą wyłącznie w formie telefonicznej. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Panią Anną Kisiel osobiście w siedzibie GOPS lub telefonicznie pod numerem 94 35 84 469.


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie przy ul. Kolejowej będzie czynny:

  • w środy w godz. od 16:00 do 19:00
  • w soboty w godz. od 8:00 do 15:00 (przyjmowanie odpadów do godz. 14:30)

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

GMINA DYGOWO leży w północno - zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi, z których utworzono 17 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji w Dygowie, Urząd Pocztowy, dwa Ośrodki Zdrowia, dwa Domy Pomocy Społecznej, Apteka, punkt apteczny, 2 parafie rzymskokatolickie z kościołami filialnymi, oraz ponad 260 prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo.

Położenie Dygowa w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo - sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwość rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie. Do terenów szczególnie chronionych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień. Na terenie gminy znajduje się mnóstwo ciekawych zabytków, zarówno sakralnych jak i świeckich, m.in. zespoły parkowo - pałacowe w Kłopotowie, Skoczowie, Pustarach i Włościborzu.

Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi. Rozwój funkcji agroturystycznej w gminie Dygowo może stać się alternatywą dla lubiących spokój i ciszę, z dala od zgiełku miast. Agroturystyka to wczasy z rechotem żab, śpiewem ptaków, widokiem krowy, konia w tle i klekotem bociana. Serdeczność, gościnność i czas jaki poświęcają turystom gospodarze sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych, liczne stanowiska archeologiczne, osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza, do których prowadzi oznakowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak rowerowy "Śladami historii ziemi dygowskiej".


Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z - ulicy Diamentowej w Dygowie
Przebudowa drogi gminnej


Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej


Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów


Poprawny CSS!