Gmina Dygowo

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

INFORMACJE NA GORĄCO

OTWIERAMY BIBLIOTEKI

Informujemy, że Biblioteki w Dygowie i we Wrzosowie od 5 maja są otwarte dla czytelników. Biblioteki funkcjonują wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek, bez wolnego dostępu do półek i stanowisk komputerowych.


OTWIERAMY PRZEDSZKOLA

11 maja przedszkola gminy Dygowo – w Dygowie i Wrzosowie rozpoczną zajęcia. Gmina Dygowo-organ prowadzący jednostki oświatowe - zadecydowała o uruchomieniu placówek przedszkolnych. Dyrektorzy po konsultacji z rodzicami i analizie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendowali funkcjonowanie przedszkoli w Dygowie i Wrzosowie. W Czerninie rodzice nie zgłosili ani jednego dziecka. Przedszkola będą działały w reżimie sanitarnym.


OTWIERAMY PSZOK

Urząd Gminy Dygowo informuje, że PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Kolejowej 31 w Dygowie będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-17.00, począwszy od 9 maja 2020 roku.


INFORMACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach drugiego etapu ograniczeń związanych z COVID – 19, od 4 maja mogą być otwierane takie obiekty sportowe jak: boiska szkolne i wielofunkcyjne, orliki, stadiony sportowe itp. Jednakże obiekty otwarte, takie jakie mamy na terenie Gminy Dygowo, które nie mają stałego dozoru, nie mogą zostać udostępnione, gdyż nie jest możliwe spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).


CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

GMINA DYGOWO leży w północno - zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi, z których utworzono 17 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji w Dygowie, Urząd Pocztowy, dwa Ośrodki Zdrowia, dwa Domy Pomocy Społecznej, Apteka, punkt apteczny, 2 parafie rzymskokatolickie z kościołami filialnymi, oraz ponad 260 prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo.


Położenie Dygowa w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo - sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwość rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie. Do terenów szczególnie chronionych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień. Na terenie gminy znajduje się mnóstwo ciekawych zabytków, zarówno sakralnych jak i świeckich, m.in. zespoły parkowo - pałacowe w Kłopotowie, Skoczowie, Pustarach i Włościborzu.


Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi. Rozwój funkcji agroturystycznej w gminie Dygowo może stać się alternatywą dla lubiących spokój i ciszę, z dala od zgiełku miast. Agroturystyka to wczasy z rechotem żab, śpiewem ptaków, widokiem krowy, konia w tle i klekotem bociana. Serdeczność, gościnność i czas jaki poświęcają turystom gospodarze sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych, liczne stanowiska archeologiczne, osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza, do których prowadzi oznakowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak rowerowy "Śladami historii ziemi dygowskiej".


Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza ParsętyTytuł projektu: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty