Gmina Dygowo

Odwiedza nas 256 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

INFORMACJE NA GORĄCO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2020 r. konsultacje psychologiczne z Panią Agnieszką Janek odbywać się będą wyłącznie w formie telefonicznej. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Panią Anną Kisiel osobiście w siedzibie GOPS lub telefonicznie pod numerem 94 35 84 469.


KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i Państwa rodzin, informuję o wprowadzonych ograniczeniach w zakresie bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Dygowo.

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów w urzędzie odbywać się będzie w następujący sposób:

 • Interesanci wchodzą do budynku Urzędu w maseczkach na twarzach; zaleca się używanie rękawic jednorazowych lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekującymi znajdującymi się w budynku Urzędu;
 • Osoby, które wykazują podwyższoną temperaturę od 37 lub inne symptomy COVID- 19 mają zakaz wchodzenia do budynku Urzędu; dopuszcza się możliwość dokonania pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu;
 • W jednym biurze, poza pracownikami Urzędu nie może znajdować się więcej niż 1 osoba, należy zachować odległość min. 1,5 m.

Od 1 września świetlice wiejskie na terenie Gminy Dygowo czynne w dniach wg poniższego harmonogramu:

 • Poniedziałek - Skoczów, Czernin (15:00 - 19:00)
 • Wtorek - Dygowo, Stojkowo (15:00 - 19:00)
 • Środa - Gąskowo, Bardy (15:00 - 19:00)
 • Czwartek - Wrzosowo, Pustary (15:00 - 19:00)
 • Piątek - Piotrowice (15:00 - 19:00)
 • Wtorek i czwartek - Jazy (15:30 - 19:30)

Wszelkie pytania pod nr telefonu: 94 35 84 195 / 194


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie przy ul. Kolejowej będzie czynny:

 • w środy w godz. od 16:00 do 19:00
 • w soboty w godz. od 8:00 do 15:00 (przyjmowanie odpadów do godz. 14:30)

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

GMINA DYGOWO leży w północno - zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi, z których utworzono 17 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji w Dygowie, Urząd Pocztowy, dwa Ośrodki Zdrowia, dwa Domy Pomocy Społecznej, Apteka, punkt apteczny, 2 parafie rzymskokatolickie z kościołami filialnymi, oraz ponad 260 prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo.

Położenie Dygowa w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo - sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwość rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie. Do terenów szczególnie chronionych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień. Na terenie gminy znajduje się mnóstwo ciekawych zabytków, zarówno sakralnych jak i świeckich, m.in. zespoły parkowo - pałacowe w Kłopotowie, Skoczowie, Pustarach i Włościborzu.

Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi. Rozwój funkcji agroturystycznej w gminie Dygowo może stać się alternatywą dla lubiących spokój i ciszę, z dala od zgiełku miast. Agroturystyka to wczasy z rechotem żab, śpiewem ptaków, widokiem krowy, konia w tle i klekotem bociana. Serdeczność, gościnność i czas jaki poświęcają turystom gospodarze sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych, liczne stanowiska archeologiczne, osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza, do których prowadzi oznakowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak rowerowy "Śladami historii ziemi dygowskiej".


Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z - ulicy Diamentowej w Dygowie
Przebudowa drogi gminnej


Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej


Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów


Poprawny CSS!