Gmina Dygowo

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych. Są to obiekty sakralne, świeckie, pałacowe, do których prowadzą ścieżki rowerowe i piesze. Obiekty sakralne to głównie kościoły w stylu gotyckim. Budownictwo świeckie stanowią przede wszystkim chałupy i budynki inwentarskie z XIX w., z charakterystycznym ryglowaniem.

 

Zabytki, które warto zwiedzić to niewątpliwie zespoły pałacowo-parkowe z XIX w. w Kłopotowie, w Skoczowie, we Włościborzu, kościół filialny w Czerninie i Wrzosowie, kościół w Dygowie, kościół gotycki w Kłopotowie i Świelubiu. Na terenie gminy znajdują się również liczne stanowiska archeologiczne: osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza.

Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki
Gminne Zabytki

Czernin:

 • Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP, gotyk, XIV-XVw, częściowo rozbudowany w XVII-XIX w., wyposażenie kościoła stanowią cenne zabytki ruchome
 • chałupy ryglowane z I poł. i II poł. XIX w.

Dębogard:

 • chałupa, ryglowana, I poł. XIX w.

Dygowo:

 • Kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, neoromański z 1880 r., murowany z cegły, na kamiennej podmurówce, wieża od zachodu, trzykondygnacyjna z blendami zakończona ceglanym hełmem w kształcie ostrosłupa;
 • chałupy i stodoły ryglowane z I i II połowy XIX w.

Kłopotowo:

 • kościół poewangelicki z przełomu XV/XVI w., gotyk.
 • pałac z 1911 roku, położony na terenie parku

Piotrowice:

 • dwór z XIX w. leżący na terenie parku
 • chałupa ryglowana z I połowy XIX w.

Pustary:

 • neoklasyczny pałac z XIX w. leżący na terenie parku

Skoczów:

 • pałac z pocz. XIX w. położony na terenie parku

Stojkowo:

 • budynek mieszkalno-gospodarczy ryglowany, z I poł. XIX w.

Świelubie:

 • kościół gotycki, poewangelicki z XV-XVI w.
 • stodoła ryglowana z 2 poł. XIX w.

Włościbórz:

 • pałac z XIX w. - obecnie Dom Pomocy Społecznej

Wrzosowo:

 • kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie, XV w., styl gotycki, wyposażenie kościoła stanowią cenne zabytki ruchome
 • chałupy ryglowane z I i II poł. XIX w.

Na terenie Gminy Dygowo znajdują się liczne stanowiska archeologiczne: osady oraz cmentarzyska z okresu średniowiecza. Obiekty te znajdują się w miejscowościach:

Bardy:

 • osada przyzagrodowa, położona bezpośrednio na zachód i północny zachód od grodziska w Bardach. Chronologia VIII/IX -X w.
 • osada położona bezpośrednio na południowy zachód od pn. skraju wsi, ok. 50 m na zachód od drogi prowadzącej z Bard w kierunku Pobłocia. Chronologia: II połowa XI-XIIw.
 • cmentarzysko kurhanowe - położone 0,4 km na północny zachód od grodziska w Bardach oraz 1,7 km od drogi prowadzącej z Bard do Pobłocia. Chronologia: wczesne średniowiecze.

Dygowo:

 • osada otwarta o wymiarach 80x50 cm położona na terenie żwirowni w odległości 1 km na północny wschód od zabudowań wsi, o 100m od drogi Dygowo - Wrzosowo.

Kłopotowo:

 • grodzisko nizinne położone na nieznacznym wzniesieniu przylegającym do doliny rzeki Parsęty, usytuowanym w odległości 1,5 km na wschód od zabudowań we wsi Kłopotowo. Wymiary 40-50x 120 m, wysokość 5-7m. Chronologia: II poł. IX- Xw.
 • cmentarzysko kurhanowe położone 1,5 km na wschód od zabudowań wsi Kłopotowo, bezpośrednio na południowy wschód od grodziska. Chronologia: wczesne średniowiecze.

Piotrowice:

 • osada leżąca na lewym brzegu Parsęty, ok. 2 km na północ od północnego skraju zabudowań wsi i 0,7 km na południowy zachód od wsi Pyszka. Chronologia IX - X w.

Pustary:

 • grodzisko stożkowate, położone na wzgórzu, bezpośrednio na północ od drogi prowadzącej z Bogucina do Pustar. Wymiary: podstawa 30 x33 m, wysokość 3,5 - 4,0 m. Chronologia XII-XIV w.

Świelubie:

 • grodzisko nizinne z X w. w kształcie nieregularnego owalu, położone w dolinie Parsęty nad prawym brzegiem rzeki, wymiary 50x80m, wysokość 3m
 • cmentarzysko kurhanowe z IX w. z ciekawymi zabytkami skandynawskimi leżące na zachód od drogi prowadzącej z Bard do

Pobłocia

 • osada leżąca przy prawym brzegu Parsęty z X-XII w.

Włościbórz:

 • trzy osady z okresu wczesnego średniowiecza leżące w pobliżu wsi
 • kurhan leżący przy drodze leśnej w odległości 1 km od zabudowań wsi Chronologia: VII- poł. IX w.