Gmina Dygowo

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Kłopotowo

Opis

Historia miejscowości - Kłopotowo (Klaptow z niem.) to miejscowość o metryce średniowiecznej, stare lenno rodu von Rahmel. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1276 roku, kiedy to biskup kamieński Hermann von Gleichen wyliczał posiadłości i dochody kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu. W 1650 roku właścicielem Kłopotowa był pułkownik Wedig von Bonin.

Później majątek był w posiadaniu rodzin von Natzmer, Zimmermann. W końcu XIX i na początku XX w. Kłopotowo należało do Karla Brauna, następnie zaś ok. 1910 roku zostało zakupione przez Hasso von Wedela, który w 1911 roku wzniósł obecny okazały dwór. Dawny dwór von Wedelów jest budowlą modernistyczną z elementami północnego neorenesansu. Do dziś w jednej części budynku pozostały drewniane elementy. Wewnątrz zachowały się oryginalne malowane stropy, kominek i ozdobna posadzka. Sklepienie wnęki dekorowane jest kasetonami z namalowanymi znakami zodiaku. Dawniej w hallu umieszczone było duże drzewo genealogiczne rodu von Wedel - obecnie podobno znajduje się w muzeum.

Z odnalezionego drzewa genealogicznego dawnych właścicieli Kłopotowa wynika, że posiadłość została zbudowana przez możny ród von Wedelów wywodzących się z Tuczna i blisko spokrewnionych z magnatami, koszalińsko - kołobrzeskimi baronami Kamykami. Po wojnie budynek ten służył jako ośrodek kolonijny. W 1919 roku w Kłopotowie przebywał zaprzyjaźniony z rodziną von Wedel feldmarszałek niemiecki Paul von Hindenburg. Na pamiątkę swego pobytu feldmarszałek posadził w parku dąb. Obok niego położono kamień, na którym wyryto napis w języku niemieckim: „Diese Eiche pflanzte am Mai 1919 Generalfeldmarschall von Hindenburg".

 • Położenie - południowo - wschodnia część gminy Dygowo
 • Liczba mieszkańców - na terenie miejscowości zamieszkuje 219 osób
 • Infrastruktura techniczna - wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna i telefoniczna, gaz, drogi powiatowe i gminne.
 • Wartości przyrodnicze - na terenie miejscowości znajduje się spora ilość drzew uznanych za pomniki przyrody, są to m.in.:
  • dąb szypułkowy o obwodzie 6,8 m - jest to 600 - letnie drzewo, któremu nadano imię Barnim, drzewo znajduje się przy kościele
  • lipa drobnolistna o obwodzie 4,7 m
  • buk czerwony o obwodzie prawie 4 m
  • Na terenie Kłopotowa znajduje się również park wpisany do rejestru zabytków, powierzchnia parku to 6 ha.
 • Wartości kulturowe - na terenie miejscowości znajduje się kilka obiektów zewidencjonowanych jako dobro kultury wpisane do rejestru zabytków są to:
  • kościół filialny wraz z wystrojem wnętrza i otoczeniem
  • spichrz ryglowy położony na terenie zabudowań Państwowego Gospodarstwa Rolnego
  • zabytki archeologiczne - cmentarzysko kurhanowe.
  • w Kłopotowie warty odwiedzenia jest również Pałac należący niegdyś do rodziny von Wedelów

Lokalizacja

Kłopotowo, Gmina Dygowo

Mapa miejscowości Gminy Dygowo