Gmina Dygowo

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie

Kontakt ul. Kolejowa 1 | 78-113 Dygowo
woj. zachodniopomorskie
telefon: +48 94 35-841-95
faks: +48 94 71-260-22

Opis

Realizacja przebudowy drogi gminnej obejmuje odcinek o długości 368 m. Projektowany odcinek drogi w nowej geometrii posiada jednolitą szerokość jezdni - 5,0 m. Projektuje się chodnik na całej długości drogi. Przewiduje się nowy system odwodnienia - kanalizacja deszczowa. Na trasie zaprojektowano 2 łuki poziome, łuki pionowe oraz 24 zjazdy gospodarcze. Założenia techniczne: klasa techniczna - droga gminna - lokalna "L", prędkość projektowa - 50 km/h. Jezdnia: zakres robót i konstrukcja na projektowanym odcinku o długości 386 m, roboty ziemne - koryto dla podbudowy, warstwa odsączająca z piasku, podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej, ukształtowanie terenów zielonych w obrębie pasa drogowego. Niweleta jezdni - niweletę drogi zaprojektowano przy użyciu następujących elementów: elementy niwelety (spadki i łuki poziome, łuki pionowe) zostały przyjęte w wielkościach określonych jako zalecane w "Wytycznych projektowania dróg". Niweletę zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować wielkości robót ziemnych oraz odpowiednio maksymalnie jak to możliwe dowiązać się do istniejących wjazdów i skrzyżowań. Projektowane spadki poprzeczne dwustronne 2%. Zjazdy i skrzyżowania: w liczbie 24 szt. Odwodnienie - wykonanie głównych ciągów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami deszczowymi oraz wpustami ulicznymi. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych edycja 2012-2015 w wysokości 184.243 zł (30% kosztów kwalifikowanych).

Lokalizacja

Dygowo, Gmina Dygowo

Lokalizacja inwestycji