Gmina Dygowo

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Plan gospodarki odpadami gminy Dygowo określa aktualny stan w zakresie gospodarowania odpadami w szczególności rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, prognozowane zmiany w tym zakresie, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami dotyczące w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.


Polityka i cele zawarte w gminnym planie gospodarki odpadami są zgodne z polityką i celami ustalonymi w tym zakresie na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Celem planu było opracowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami w gminie Dygowo, zapewnienie minimalizacji wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania.

Plan gospodarki odpadami zawiera analizę istniejącego stanu gospodarki odpadami oraz zadania strategiczne do 2015 roku ...DOKUMENTACJA


HARMONOGRAMY