Gmina Dygowo

Odwiedza nas 405 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Punkt hot spot na Placu Wolności w Dygowie - jak korzystać? Upewnij się, że Twój komputer wyposażony jest w interfejs bezprzewodowy Wi-Fi: jeśli posiadasz urządzenie PDA, notebook czy Tablet PC zgodny ze standardem WLAN (np. oparty na układach Intel Centrino) to karta Wi-Fi jest jego integralną częścią w innym przypadku komputer powinien być dodatkowo wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. Obecnie można je kupić już za ok. 100 - 200 zł.

Skonfiguruj urządzenie do pracy z publiczną siecią bezprzewodową: ustaw właściwości TCP/IP na "uzyskaj adres IP automatycznie" (DHCP). Upewnij się, że komputer nie jest skonfigurowany na automatyczne wykorzystanie połączenia przez modem (dial-up), jeśli pojawi się pytanie o tryb pracy należy wybrać "infrastructure mode" (połączenie z siecią za pośrednictwem stacji dostępowej), a nie połączenie "ad-hoc" (bezpośrednie połączenie między pojedynczymi komputerami), przed podłączeniem do punktów publicznych z reguły należy wyłączyć szyfrowanie WEP lub WPA.


Windows XP umożliwia automatyczna detekcję sieci, inne systemy mogą wymagać skorzystania z oprogramowania do konfiguracji, które powinno być dołączone do karty sieciowej przez jej producenta. Jeśli nazwa - identyfikator sieci (SSID) nie pojawia się automatycznie, należy ją wprowadzić ręcznie. W Windows XP trzeba kliknąć prawym klawiszem na ikonę sieci WiFi (wyświetlana na pasku w dole ekranu), wybrać opcję Select View Available Networks (wyświetl dostępne sieci WiFi), a następnie nacisnąć klawisz Connect (Połącz). W wypadku sieci komercyjnych (płatnych) po nawiązaniu połączenia i uruchomieniu przeglądarki internetowej pojawia się ekran z żądaniem wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Najczęściej udostępnia on również informacje o niezbędnej konfiguracji sprzętu, opłatach i sposobie ich pobierania. W sieciach udostępniających Internet bezpłatnie, po uruchomieniu przeglądarki można od razu uzyskać dostęp do Internetu (z reguły na początku pojawia się strona startowa dostawcy usługi). Strona startowa może zawierać opcje wyboru operatora, jeśli w danym miejscu działa ich kilku.


W celu uzyskania stabilnego połączenia należy dążyć do ulokowania się w miejscu, gdzie mamy kontakt wzrokowy z anteną hot spota. Po zalogowaniu internauci mogą bezpłatnie korzystać z sieci przez całą dobę. Obowiązuje jednak regulamin, który publikujemy poniżej.


Regulamin korzystania z Hot-spotów

 • Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu czyli tzw. hot-spotów jest Gmina Dygowo
 • Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego
 • Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych
 • Do podłączania urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów, to jest 802.11a/b/g
 • Gmina Dygowo nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastruktura hot-spotów
 • Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany
 • Użytkownik korzystający z punktów dostępowych czyli hot-spotów zobowiązuje się do:
  • nie wykorzystywaniu hot-spotów do działań niezgodnych z prawem
  • nie przesyłania i nie udostępniania treści, które nie są zgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika
  • nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste
  • nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym
  • nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu
  • niedokonywania prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych, będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu
 • Użytkownik może zostać czasowo lub na stale odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
  • udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.)
  • udostępnianie treści pornograficznych jak i wykorzystywania ich do celów niezgodnych z prawem
  • korzystanie z aplikacji P2P
  • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeterów, routerów, proxy itp.
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot
  • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających
   Decyzje o odłączeniu użytkownika podejmie administrator sieci, po analizie jego działalności w sieci - jako konsekwencja zidentyfikowanych lub zgłoszonych naruszeń niniejszego regulaminu
 • Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego
 • Niniejszy regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia
 • Nieznajomość niniejszego Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności