Nowy zarząd Klubu Seniora

W dniu 26.11.2018r. w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się spotkanie członków klubu seniora „Sercem Młodzi”, podczas którego wybierany był nowy Zarząd. Zanim jednak klubowicze przystąpili do wyborów Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk wraz z panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiolettą Dzwolak powitali serdecznie wszystkich klubowiczów, oraz podziękowali obecnemu Zarządowi za trud, pracę i ogromny zapał jaką włożyli w działalność klubu seniora.


Przewodniczący klubu pan Jerzy Król wraz z panią skarbnik Teresą Minkiewicz odczytali krótkie sprawozdanie z działalności klubu za rok 2018r. Po uroczystym wprowadzeniu członkowie należący do klubu seniora „Sercem Młodzi” jednoznacznie ogłosili, aby obecny Zarząd nadal pełnił dotychczasowe funkcję. Zatem większością głosów przewodniczącym klubu został pan Jerzy Król, zastępcą przewodniczącego pani Grażyna Dziuba, sekretarzem pani Mirosława Fijoł oraz skarbnikiem pani Teresa Minkiewicz. Serdecznie gratujemy!!!


Życzymy nowemu wybranemu Zarządowi dużo cierpliwości w podejmowaniu decyzji, aby każdy nowy dzień rozbłyskał nowym światłem i codzienną radością w nowe pomysły i działania na rok 2019.

1
2
3
4
5