Gmina Dygowo

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Pani Agata Drab - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie ,została uhonorowana Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Medal wręczył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wicewojewoda Marek Subocz. W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk pogratulował Pani Agacie tego zaszczytnego wyróżnienia. We wniosku o przyznanie odznaczenia czytamy:


Pani Agata Drab od września 1986 roku związana jest z systemem pomocy społecznej. Jeszcze jako pracownik socjalny zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu udzielała wsparcia i pomocy osobom tego potrzebującym z terenu gminy Dygowo. Od maja 1990 roku wraz z kierownikiem nowopowstałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie budowała nowy system polityki społecznej na terenie naszej gminy, który ustawicznie buduje do dnia dzisiejszego. W ciągu swojej 31 -letniej kariery zawodowej doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła swoje kwalifikacje, aby umiejętnie wykorzystać je w ciężkiej pracy na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Pani Drab jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym aktywnie działa na rzecz organizowania gminnego systemu wspierania ofiar przemocy w rodzinie. Aktywnie uczestniczy w projektach socjalnych organizowanych przez GOPS, w szczególności zabezpieczenia dzieci i młodzieży. Organizowała cykl warsztatów w szkołach na terenie gminy związanych z przemocą w rodzinie, uzależnieniem pod nazwą „Mały krok - nieprawidłowościom STOP”, które spotkały się z uznaniem nauczycieli szkół i zainteresowaniem dzieci. Ponadto od 2006 roku jest społecznym kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, gdzie swój wolny czas poświęca na dodatkową pracę związaną również z misją pomocy drugiemu człowiekowi, w tym wykonując zadania o charakterze profilaktycznym, wychowawczo - resocjalizacyjnym. Pani Agata Drab w swojej pracy i w życiu prywatnym kieruje się służbą drugiemu człowiekowi, cechuje się pracowitością, konsekwencją działań oraz zasadą pomocniczości. W świecie przemian ustawowych pomocy społecznej, przez te wszystkie lata, zawsze pracowała nad wprowadzaniem nowych metod pracy.


GRATULUJEMY!


Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku. Przywrócony systemu odznaczeń państwowych w 2007 roku, jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym
Pracownik GOPS w Dygowie wyróżniony odznaczeniem państwowym