Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar

Państwo Stanisława i Tadeusz Kłak z Pustar obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z okazji tego wyjątkowego święta jubilaci zostali uhonorowani medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.


Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się urzędzie gminy w gabinecie wójta*. Rozpoczęła Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie Ewa Kowalczyk odczytując list okolicznościowy, po czym wójt Grzegorz Starczyk wręczył Złotej Parze odznaczenia prezydenckie. Po tej oficjalnej części ceremonii wójt wygłosił laudacje na cześć Jubilatów, następnie wręczył kwiaty oraz upominek. Szacownym Jubilatom z okazji Złotych Godów życzymy zdrowia, wzajemnego wsparcia oraz szczęścia na dalszej drodze małżeńskiego życia.

Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar`
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar
Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar