Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie

We Wrzosowie trwają roboty budowlane w ramach inwestycji - przebudowa drogi gminnej na osiedlu budynków wielorodzinnych. Wykonawca zabudował już zaprojektowaną infrastrukturę - kanalizację deszczową i kable oświetleniowe, wyznaczył krawężnikami drogę i w dolnej części osiedla układa kostkę na drodze i ażurowe płyty betonowe na miejscach postojowych.


W dniu wczorajszym geodeci wyznaczali w terenie planowany chodnik przy przystanku autobusowym. Zakończenie robót w bieżącym miesiącu.

Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie
Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie