Gmina Dygowo

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Tytuł projektu: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Poprawiono: wtorek, 21, luty 2017 18:49

Odsłony: 19046

Czytaj więcej: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rewitalizacja w Gminie Dygowo

Umowa została zawarta

W dniu dzisiejszym (6.02.2017 r.) Gmina Dygowo podpisała umowę z konsorcjum firm EU CONSULT (lider konsorcjum) oraz UTLIA (partner konsorcjum) na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dygowo na lata 2017 - 2027. Firma została wybrana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku rozstrzygniętej procedury zapytania ofertowego. Spośród 10 ofert ta została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert, jakimi były cena oraz doświadczenie w przygotowaniu Programów Rewitalizacji.

Oferta konsorcjum firm zdobyła maksymalna liczbę punktów. Umowa za kwotę 15.621,00 zł brutto została podpisana w siedzibie Urzędu Gminy Dygowo przez Wójta Gminy Grzegorza Starczyka oraz Przedstawiciela Wykonawcy - Krzysztofa Gutta.

Poprawiono: poniedziałek, 06, luty 2017 12:39

Odsłony: 1078

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Powoływanie Lokalnej Grupy Działania przebiegało wieloetapowo. Celem powstania LGD było przygotowanie mieszkańców terenów wiejskich do skorzystania ze środków unijnych na wsparcie rozwoju wsi. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa wystąpiła gmina Gościno i zaprosiła do współpracy sąsiednie gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl, które spełniały określone przez Ministerstwo Rolnictwa warunki uczestnictwa w I i II schemacie PPL LEADER+.

Poprawiono: poniedziałek, 07, listopad 2016 13:52

Odsłony: 25361

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Rajcy powiatowi odwiedzili Piotrowice

23 maja 2014 roku sesja Rada Powiatu odbyła się na terenie Gminy Dygowo, w nowo wyremontowanym obiekcie świetlicy wiejskiej, w Piotrowicach. Podczas sesji ekspert z Deparlamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawił prezentację na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kolejnym tematem był stan bezpieczeństwa na obszarze naszego powiatu, który omówił Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu.

Poprawiono: poniedziałek, 26, maj 2014 13:22

Odsłony: 99896

Czytaj więcej: Rajcy powiatowi odwiedzili Piotrowice

PRAKTYKI W NIEMCZECH DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY

Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).

Poprawiono: czwartek, 13, czerwiec 2013 09:10

Odsłony: 108693

Czytaj więcej: PRAKTYKI W NIEMCZECH DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version