Gmina Dygowo

Rewitalizacja w Gminie Dygowo

Umowa została zawarta

W dniu dzisiejszym (6.02.2017 r.) Gmina Dygowo podpisała umowę z konsorcjum firm EU CONSULT (lider konsorcjum) oraz UTLIA (partner konsorcjum) na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dygowo na lata 2017 - 2027. Firma została wybrana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku rozstrzygniętej procedury zapytania ofertowego. Spośród 10 ofert ta została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert, jakimi były cena oraz doświadczenie w przygotowaniu Programów Rewitalizacji.

Oferta konsorcjum firm zdobyła maksymalna liczbę punktów. Umowa za kwotę 15.621,00 zł brutto została podpisana w siedzibie Urzędu Gminy Dygowo przez Wójta Gminy Grzegorza Starczyka oraz Przedstawiciela Wykonawcy - Krzysztofa Gutta.

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version