DĄB BARNIM (dąb szypułkowy) - Pomnik Przyrody Prawem Chroniony - nazwa "Barnim" nadana dla uczczenia osoby księcia Barnima I zwanego Dobrym (ok. 1210 - 1278 r.) i jego historycznych zasług dla rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego.

 

Pod rządami Barnima I na Pomorzu dokonywały się poważne procesy osadnicze i kolonizacyjne. Ożywiała się gospodarka rolna, rozkwitały miasta. Wówczas około 30 miast na Pomorzu otrzymało prawa miejskie. Najczęściej były to osady słowiańskie, którym książę w celu lepszego ich rozwoju nadawał samorząd i znaczne obszary ziemi, a także w wielu przypadkach prawa do korzystania z lasów, jezior i rzek. Książę przez swą hojność szczególnie wobec zakonów i duchowieństwa oraz prawdziwie ojcowski stosunek do poddanych – zarówno wobec ludności rodzimej, jak i sprowadzanych osadników - już u współczesnych zyskał sobie przydomek „Dobrego”. Imię nadano z okazji 5 rocznicy partnerskiej współpracy powiatu kołobrzeskiego (Polska) i powiatu Barnim (Niemcy).

  • Wiek drzewa - ponad 600 lat
  • Obwód pnia na wysokości 1,3 m - 6,60 m
  • Wysokość drzewa - 25 m
  • Średnica korony - 20 m
  • Położenie - miejscowość Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski
  • Właściciel - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie
  • Użytkownik - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie

Turysto! Uszanuj powagę wieku tego drzewa, a jego otoczenie pozostaw w stanie nie gorszym od tego, w jakim go zastałeś.
Rada Powiatu w Kołobrzegu | Rada Gminy Dygowo