Gmina Dygowo

Odwiedza nas 294 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Pyszka

Opis

W miejscowości tej usytuowane jest Mokradło Pyszka. W 2006 roku Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeprowadzał inwestycję w ramach "Programu renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka". Projekt ten polegał na odtworzeniu naturalnej doliny rzeki.


Dzięki realizacji tej inwestycji został stworzony teren zalewowy o powierzchni ok. 40 ha w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy - prawobrzeżnego dopływu rzeki Parsęty. W efekcie funkcjonowania Mokradła zwiększone zostały zasoby wody w zlewni rzeki Parsęty poprzez retencję wody w mokradle, zatrzymane zostały biogeny, a konsekwencji zmniejszony został odpływ biogenów do wód Parsęty, nastąpiło zwiększenie różnorodności biologicznej w dolinie rzeki poprzez stworzenie podmokłego siedliska.

  • Położenie - wieś położona jest w środkowej części gminy Dygowo
  • Liczba mieszkańców - wieś jest zamieszkiwana przez 21 osób
  • Infrastruktura techniczna - droga wojewódzka, kanalizacja, linia energetyczna i telefoniczna, droga gminna

Lokalizacja

Pyszka, Gmina Dygowo

Mapa miejscowości Gminy Dygowo