Gmina Dygowo

Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z - ulicy Diamentowej w Dygowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


DOFINANSOWANIE 859 299,50 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 893 049,00 zł


Droga gminna - ulica Diamentowa znajduje się na terenie miejscowości Dygowo i jest połączona z istniejącym układem komunikacyjnym ulic Kołobrzeskiej (drogi wojewódzkiej Nr 163) i Barcińskiej (drogi powiatowej Nr 0275Z). Droga wojewódzka nr 163 relacji Kołobrzeg – Wałcz jest głównym szlakiem komunikacyjnym na naszym terenie, uczęszczanym głównie przez turystów zmierzających na wypoczynek do Kołobrzegu. Połączenie z drogą wojewódzką i powiatową przyczyni się do wzrostu liczby uczestników ruchu.. Projekt ma na celu poprawę standardu drogi co wpłynie na lepszą jakość infrastruktury drogowej gminy, a co za tym idzie zwiększy atrakcyjność gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną regionu.


Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zwiększy dostępność komunikacyjną za jej pośrednictwem do istotnych węzłów komunikacyjnych w regionie – drogi powiatowej i wojewódzkiej. Parametry uzyskane po przebudowie drogi wpłyną na podwyższenie komfortu przemieszczania się drogą gminną, skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Są to podstawowe elementy, które bezpośrednio przekładają się na cele bezpośrednie projektu tzn. poprawę infrastruktury drogowej, dostępu do miejscowości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego i całego województwa zachodniopomorskiego, a przez to również podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru oraz poprawę życia mieszkańców. Droga o odpowiedniej szerokości z wydzielonym chodnikiem, właściwym odwodnieniem, oznakowaniem i oświetleniem zapewnią sprawną komunikację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z niej korzystających.