Gmina Dygowo

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

PSZOK jest czynny:

 • w środy w godz. 16:00 - 19:00
 • w soboty w godz. 8:00 - 15:00 (przyjmowanie odpadów do godz. 14:30)

Oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Dygowo takie jak:

 1. odpady niebezpieczne:
  1. chemikalia (m. in. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich) w ilości nieograniczonej;
  2. zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej;
  3. zużyte świetlówki, lampy żarowe, halogenowe w ilości nieograniczonej;
  4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
 2. meble oraz inne odpady wielkogabarytowe w ilości 14 kg od osoby (zgłoszonej w deklaracji) rocznie;
 3. zużyte opony w ilości 1 komplet w ramach zgłoszonej deklaracji rocznie;
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 10 kg od osoby(zgłoszonej w deklaracji) rocznie.

Rodzaje i wysokość cen dodatkowych usług

Rodzaj usługi

Kod odpadu

Cena usługi [zł/kg] brutto

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości zużytych opon

16 01 03

0,96 zł/kg

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów wielkogabarytowych

20 03 07

0,77 zł/kg

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych:    

 -  gruz ceglany

17 01 02 0,29 zł/kg

 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04 0,83 zł/kg

Płatność należności za usługi dodatkowe będzie możliwa w PSZOK tylko gotówką