Gmina Dygowo

Artykuły

PRAKTYKI W NIEMCZECH DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY

Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).

Projekt Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE) trwa od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Praktykantów DRE obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, przez pięć dni roboczych w tygodniu, mają również zagwarantowane 26 dni urlopu w roku. Celem praktyk jest przygotowanie się do podjęcia pracy zawodowej, zorientowanie w kierunku ewentualnej przyszłej edukacji, zgłębienie zagadnień związanych z ochroną przyrody i poznanie kultury innego kraju. W ramach praktyk prowadzone są seminaria o charakterze edukacyjnym. Praktykanci mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie (zdrowotne i socjalne - opłaca JAO), refundowany koszt udziału w obowiązkowych seminariach oraz otrzymują kieszonkowe w wysokości 345 euro miesięcznie. Praktyki odbywają się w Meklemburgii - Pomorzu Przednim, dotychczasowa współpraca obejmowała m.in. parki krajobrazowe, ogród zoologiczny, ośrodki edukacji ekologicznej.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat do udziału w praktykach są następujące:

 • wiek od 18 do 25 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • gotowość do pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy,
 • dobra umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

Mile widziane będą osoby działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Osoby zainteresowane udziałem w rocznej praktyce proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny (w języku polskim i niemieckim),
 • życiorys (w języku polskim i niemieckim),
 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),
 • zdjęcie (może być wydrukowane, np. na życiorysie),
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu i podaniem poczty elektronicznej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia (przed podjęciem praktyki należy poinformować o ewentualnym uszczerbku na zdrowiu/upośledzeniu, istotnym przy pracy w ramach DRE),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Eliminacje do udziału w praktykach przebiegać będą w dwóch etapach: I: weryfikacja złożonych dokumentów, II: rozmowa kwalifikacyjna. Informacje dotyczące praktyk: www.foci-iao.de, kholod y @ szczeci n. u w. go v. pl. tel. 91 430 3647. Zgłoszenia, z dopiskiem „Dobrowolny Rok Ekologiczny", można nadsyłać w terminie do 31 lipca 2013 r. (data stempla pocztowego) na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version