Gmina Dygowo

XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo


29 Września odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed sesją miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, na którym przedstawiciel firmy EU-Consult Sp. z.o.o. z Gdańska przedstawił radnym Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027. W czasie sesji opracowanie końcowe Programu radni przyjęli stosowną uchwałą.


Na zaproszenie radnych obecny był przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Waldemar Skręty, który odpowiadał na pytania radnych dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy. Radni podjęli także uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy Dygowo dotyczącego planowanego powstania farmy bydła w Czernienie.
 

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version