Wybory Nowego Zarządu

W dniu 02.12.2019r. w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się spotkanie członków klubu seniora „Sercem Młodzi”, podczas którego wybierany był nowy Zarząd. Nim przystąpiono do wyborów Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, wraz z panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiolettą Dzwolak powitali wszystkich zgromadzonych klubowiczów na tutejszym spotkaniu.


Po krótkim wprowadzeniu członkowie zarządu przedstawili krótkie sprawozdanie z ostatniego roku działalności Klubu Seniora „Sercem Młodzi”. Jednogłośnie ogłoszono, aby obecny zarząd nadal pełnił dotychczasową funkcję w osobie przewodniczącego Klubu pana Jerzego Króla, zastępcy przewodniczącego pani Grażyny Dziuba, sekretarza pani Mirosławy Fijoł oraz skarbnika pani Teresy Minkiewicz. Na spotkaniu została powołana również komisja rewizyjna w osobie : pana Janusza Fijałkowskiego, pani Janiny Ketner, oraz pani Alicji Śluborskiej.


Serdecznie gratulujemy i dziękujemy nowo wybranemu Zarządowi za trud i prace jaką wkładają w działalność Klubu Seniora „Sercem Młodzi”.

Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu
Wybory Nowego Zarządu