Gmina Dygowo

Oferta pracy - asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny będzie odbywała się w oparciu o umowę zlecenia. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności inspirowanie działań wspierających rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

Szczególne zadania określone są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011roku w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmian.).

Wymagania obowiązkowe:
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia tj. poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, organizowania grup wsparcia dla rodzin i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Dodatkowe wymagania:

  • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji;
  • komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność w zakresie pobudzania społecznej aktywności;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość użytkowania samochodu prywatnego dla celów służbowych (praca w rejonie).

Mile widziane są referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Kwestionariusz kandydata C.V. oraz list motywacyjny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie w terminie do 13września 2013roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dygowie
Wioleta Dzwolak

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version